Σας κοιτάμε στα ματια, εσάς και τους ανθρώπους που θέλετε να επικοινωνήσετε

Υπηρεσίες

Εντυποδιανομή στα διόδια Σχηματαρίου

Ετυποδιανομές

  • Πόρτα - πόρτα
  • Σταθερά Σημεία (Μετρό, Φανάρια, Λαϊκές, Διόδια κ.α.)
  • Target Group (Ταξί, Φαρμακεία, Νοσοκομεία, καφέ κ.α.)
  • `

Τοποθέτηση Αεροπανό

Τοποθέτηση αεροπανό σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο κάνοντας απλά ένα τηλέφώνημα στο 210 3450302

Τοποθέτηση αφισών και καρτολίνων σε ελεύθερα σημεία

Μακέτα - Εκτύπωση